Atopic Dermatitis and Mental Disorders Psychosomatic Relationships

Main Article Content

Mirrakhimova Maktuba Khabibullaevna
Nishanbaeva Nilufar Yunusdjonovna
Shamsiyeva Eleonora Rinatovna
Saydaliev Azizkhon Bakhodirovich

Abstract

Atopic dermatitis (AtD) is a hereditary, immunoneuroallergic, chronic recurrent inflammatory skin disease caused by atopy, manifested by intense itching, sympathetic skin reaction (white dermographism), mainly erythematous—lichenoid rashes, in combination with other signs of atopy.

Article Details

How to Cite
Maktuba Khabibullaevna, M. ., Nilufar Yunusdjonovna, N. ., Eleonora Rinatovna, S. ., & Azizkhon Bakhodirovich, S. . (2023). Atopic Dermatitis and Mental Disorders Psychosomatic Relationships. Journal of Coastal Life Medicine, 11(1), 1153–1159. Retrieved from https://www.jclmm.com/index.php/journal/article/view/488
Section
Articles

References

Balabolkin I. I., Bulgakova V. A., Eliseeva T. I. Atopicheskiy dermatit u detey. – Izdatelstvo" Meditsinskoe informatsionnoe agentstvo", 2018.

Belousova T., Lvov A., Dorojyonok I. Nozogennыe psixicheskie rasstroystva, obuslovlennыe dermatologicheskoy patologiey //Vrach. – 2007. – №. 2. – S. 15-18.

Dorojenok I. YU., Lvov A. N. Psixicheskie rasstroystva, provotsiruemыe xronicheskimi dermatozami: klinicheskiy spektr //Vestnik dermatologii i venerologii. – 2009. – №. 4. – S. 35-41.

Ivano v O.L., Lvo v A.N., Michenk o A.V. Atopicheski y dermatit: sovremennыe predstavleniya. Russkiy meditsinskiy jurnal. 2007. №19 (str. 1362)

Ivanova I. N., Antonev A. A. Psixologicheskie aspektы atopicheskogo dermatita //Vestnik dermatologii i venerologii. – 1991. – T. 67. – №. 11. – S. 38-42.

Kasoxov T. B. i dr. Atopicheskiy dermatit u detey //Nauchnoe obozrenie. Meditsinskie nauki. – 2016. – №. 1. – S. 8.

Kruglova L. S., Gensler E. M. Atopicheskiy dermatit: novыe gorizontы terapii //Meditsinskiy alfavit. – 2019. – T. 1. – №. 7. – S. 29-32.

Luss L. A. Rol psixosomaticheskix rasstroystv pri atopicheskom dermatite. Vozmojnosti korreksii //Doktor. ru. – 2010. – №. 2. – S. 55-58.

Macharadze D. SH. Atopicheskiy dermatit: novoe v lechenii //Voprosы sovremennoy pediatrii. – 2013. – T. 12. – №. 5. – S. 80-85.

Michenko A. V. i dr. Psixosomaticheskie aspektы atopicheskogo dermatita: klassicheskie kanonы i novыe predstavleniya //Rossiyskiy jurnal kojnыx i venericheskix bolezney. – 2008. – №. 4. – S. 11-17.

Michenko A. V., Lvov A. N. Atopicheskiy dermatit: aspektы psixosomaticheskix rasstroystv//Psixicheskie rasstroystva v obщey meditsine. – 2008. – №. 1. – S. 47.

Namazova-Baranova L. S. i dr. Atopicheskiy dermatit u detey: sovremennыe klinicheskie rekomendatsii po diagnostike i terapii //Voprosы sovremennoy pediatrii. – 2016. – T. 15. – №. 3. – S. 279-294.

Smirnova G. I. Aktualnыy atopicheskiy dermatit: problemы i perspektivы //Rossiyskiy allergologicheskiy jurnal. – 2017. – T. 14. – №. 4-5. – S. 30-39.

Tlish M. M. i dr. Psixicheskie rasstroystva v dermatologii kak aktualnaya mejdissiplinarnaya problema //Klinicheskaya dermatologiya i venerologiya. – 2014. – T. 12. – №. 2. – S. 104-109.

Toropova N. P. Atonicheskiy dermatit u detey (k voprosam o terminologii, klinicheskom techenii, prognoze i differensiatsii patogeneza) //Pediatriya. Jurnal im. GN Speranskogo. – 2003. – T. 82. – №. 6. – S. 103-107. 29.

A.V. Mitschenko, A.N. Lwow, J. Kuepfer, V. Niemeier un d U. Geisler. Atopi c dermatitis and stress? Wie kommen Gefuhle i n die Haut? // Der Hautarzt. 2008 Volume 59, Number 4 / April, p. 314318.

Khalmatova Barnoturdixodjayevna.,Mirrakhimova Maktuba Khabibullayevna., Nishonboyeva Nilufar Yunusjanovna// Diagnosisand Therapy Of Pancreatic Dysfunction In Atopic Dermatitis In Children/The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research (ISSN – 2689-1026)/ Published: March31,2021|Pages:132-140Doi: https://doi.org/10.37547/TAJMSPR/Volume03Issue03-19/pp

Mirrakhimova M.H., Nishanbaeva N.Y., Clinical Manifestations Of Connective Tissue Dysplasia In Children With Glomerulonephritis //Journal of Pharmaceutical Negative Results/Volume 13/Special Issue 9 ¦ 2022,rr.4203-4205

Nishanbayeva N.Yu., Mirraximova M.X. Bolalarda atopik dermatitda oshqozon ichak traktidagi klinik laborator o‘zgarishlarni aniqlash, tashxislash va davolash tamoyillarini takomillashtirish //«Tibbiyotda yangi kun» 6(38/1)2021 ISSN 2181-712X. EISSN 2181-2187 pp.720-726.

Nishonboyeva, N.Y, Mirrakhimova, M.K, Ibragimova, S.A /Digestive organs status in children with atopic dermatitis. Journal of Critical Reviews, 2020, 7(5), pp. 678–679

Ibragimov, S.A., Mirrakhimova, M., Nishonboyev, N.Y., Abdullaev, B.S./Comordid course of atopic dermatitis with bronchial asthma in children: Frequency, clinical and allergological characteristics. Journal of Critical Reviews, 2020, 7(17), pp. 2317–232